iljitsch.com

blog-onderwerpen: nieuws · BGP / IPv6 / meer · instellingen · zw/w · mijn bedrijf: inet⁶ consult · Twitter · Mastodon · LinkedIn · email · 🇺🇸 🇳🇱

Deze pagina bevat nieuws en aankondigingen. Archief voor 2014.

BGP-tabel bereikt 512k-limiet in oudere routers

Het is nooit een goed tegen wanneer de gewone pers schrijft over een BGP-gerelateerd probleem, zoals vorige week: Omvangrijke storing internet legt websites wereldwijd plat (de Volkskrant). Het probleem is dat de BGP-tabel de FIB-limiet van 512k in sommige oudere routers bereikte. Een flink aantal onbereikbaarsheids- en vertragingsproblemen werden aan het routerprobleem gekoppeld, maar het is niet duidelijk in hoeverre dat terecht is.

Lees het artikel - geplaatst 2014-08-19

BGP table hitting 512k limit in older routers

It's never a good sign when the regular press reports about BGP-related issues, such as last week: Browsing speeds may slow as net hardware bug bites (BBC). The problem is that the BGP table has started to hit the 512k FIB limit in some older routers. Numerous outages and slowdowns were reported to be caused by this, but it's unclear to which degree that's accurate.

Lees het artikel - geplaatst 2014-08-19

Search for:

Archives: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022